DARI CAHAYA KEPADA BIDADARI

Maka… berserakanlah keping bintang bercahaya di hamparan hidupmu

SAHNYA KEISLAMAN AHLUL-SUNNAH April 27, 2007

Filed under: artikel bebas — haidarrein @ 5:08 am

Keterangan Para Imam Ahlil Bayt Tentang Sahnya Keislaman Ahlus-Sunnah.

Berikut akan dinukilkan, sekelumit nash-nash dari para Imam Ahlil Bait tentang sahnya keislaman Ahlus-Sunnah, dan bahwa kedudukan mereka sama seperti kaum Syi’ah, dalam segala konsekwensi yang timbul akibat keislamannya. (more…)

Iklan
 

Riwayat hidup singkat Ayatullah Fadhil Lankarani April 26, 2007

Filed under: Marja Ayatullah Al Uzma Fazel Al-Lankarani — haidarrein @ 8:56 am

Ayatullah Al-Uzhma Syeikh Muhammad Fadhil Lankarani

Beliau adalah seorang faqih yang masyhur di kota Qom
yang kini sibuk mengajar pelajaran fiqih pada jenjang Bahtsul Kharij.

   http://www.islamcpo.com/islam/fazel
   fazel@islamcpo.com
BIOGRAFI
Beliau lahir di kota Qom pada tahun 1349 H./1931. Ayah beliau, Ayatullah Fadhil Lankarani, adalah seorang  ulama dan guru besar di hauzah ilmiyah Qom.Setelah menamatkan pendidikan sekolah dasarnya pada usia 13 tahun, beliau melanjutkan studi di hauzah ilmiyah Qom. Dan dalam tempo 6 tahun beliau merampungkan pendidikan mukadimah dan menengahnya (Suthuh). Kemudian, pada usia 19 tahun beliau memasuki pelajaran Bahtsul Kharij fiqih dan ushul fiqih argumentatif (istidlali). Ketika itu rekan diskusi beliau adalah Ayatullah Syahid Sayid Musthafa Khomeini.

Beliau juga berguru kepada Ayatullah Burujerdi dalam pelajaran Bahtsul Kharij fiqih dan ushul fiqih selama 11 tahun dan selama 9 tahun mengikuti pelajaran yang diberikan oleh Imam Khomeini. Di samping itu, beliau juga aktif mengikuti pelajaran filsafat dan tafsir Allamah Thabathaba’i. Beliau telah meraih derajat ijtihad sebelum berusia tiga puluh tahun. Ijtihad beliau ini diakui oleh Ayatullah Al-Uzhma Burujerdi.

Setelah kemenangan revolusi Islam, beliau terpilih sebagai anggota Dewan Ahli (Majlis Khobregan) dalam memilih Pemimpin Revolusi. Ayatullah Muhammad Fadhil Lankarani pernah menjadi ketua Dewan Pimpinan Hauzah Ilmiah Qom selama 10 tahun.

Hingga kini beliau telah lebih dari 25 tahun aktif mengajar Bahtsul Kharij fiqih dan ushul fiqih. Di samping sibuk mengajar dan mendidik para pelajar agama, beliau pun banyak menulis buku.

 

Ayatullah Fazel Lankarani

Filed under: Marja Ayatullah Al Uzma Fazel Al-Lankarani — haidarrein @ 8:50 am

Biografi Ringkas Marja’ Syi’ah Ayatullah Al-‘Uzhma Haji Syeikh Muhammad Fadhil Al-Lankarani

Kelahiran

Beliau dilahirkan pada tahun 1913 M. di kota suci Qom. Ayah beliau, Almarhum Ayatullah Fadhil al-Lankarani adalah salah seorang guru dan ulama besar di Hauzah Ilmiah Qom, dan ibu beliau adalah salah seorang keturunan Rasulullah saw yang agung yang dikenal dengan silsilah Mubarqi’. (more…)

 

IMAM PARA “IMAM”

Filed under: Ja'fari — haidarrein @ 7:41 am

Aku meminta izin untuk bertemu dengan Imam Ja’far Ash-Shadiq,” begitu Abu Hanifah memulai kisahnya, “tetapi ia tidak memperkenankanku. Kebetulan datanglah rombongan orang Kufah meminta izin, dan aku pun masuk bersama mereka. (more…)

 

PANDANGAN AKADEMIS MENGENAI SYIAH

Filed under: artikel bebas — haidarrein @ 7:04 am

Pandangan Akademis Mengenai Syi’ah

Prof. Dr. Azyumardi Azra

Dalam kenyataan, antara ahlu Syiah dengan ahlu Sunnah, lebih banyak persamaannya ketimbang perbedaannya. Sedikit perbedaan hanya menyangkut hal yang tidak prinsipil. Misalnya, mengenai imamah (kepemimpinan) mau pun dalam hal fiqhiyah, perbedaan dalam hal furu’iyah (ranting), bukan pokok. Karena itu, Syiah tidak bisa disebut sekte (diluar Islam, menjadi agama tersendiri). (more…)

 

SPECIAL EDITION April 16, 2007

Filed under: artikel bebas — haidarrein @ 6:41 am

[div align=”justify”] First catch on Ahlul Bayt

Mungkin beberapa orang bertanya-tanya, asal mulanya perkenalan saya dengan mahzab ahlul bayt atau yang biasanya juga dikenal orang dengan mahzab syiah. Semua itu berawal dari :

  • Isu-isu negatif mengenai ahlul  bayt yang sampai ke telinga saya, dan membuat saya ingin mengetahui lebih jauh apa itu syiah (more…)
 

KETUHANAN April 12, 2007

Filed under: artikel bebas — haidarrein @ 3:27 am

KETUHANAN

Keyakinan kepada Allah Swt

Kita yakin, Allah Swt itu satu, tunggal, dan tak sesuatupun yang menyerupai-Nya. Dia Qadim dan Azali, Awal dan Akhir, Mahatahu, Bijak, Adil, Hidup, Kaya, Mahadengar, dan Mahalihat. Dia tidak dapat disifati dengan sifat makhluk; tidak berjasad ataupun berbentuk; bukan jauhar (substansi) dan ‘aradh (aksiden); tidak berat ataupun ringan; tidak bergerak atau diam; tidak bertempat ataupun berwaktu dan tidak juga berarah. Sebagaimana, tidak ada yang sepadan dan serupa dengan-Nya; tidak berteman dan tidak pula beranak; tidak memiliki sekutu serta tidak pula memiliki kesamaan dengan sesuatupun; tidak dapat dilihat oleh pandangan mata namun Dia sendiri Mahalihat. (more…)