DARI CAHAYA KEPADA BIDADARI

Maka… berserakanlah keping bintang bercahaya di hamparan hidupmu

AKHLAK PECINTA AHLULBAYT Februari 8, 2008

Filed under: artikel bebas — haidarrein @ 4:03 am
Akhlak Pecinta Ahlulbait
Oleh: Syaikh Shaduq 
Dari Ayahandaku, semoga Allah swt memberi rahmat kepadanya, ia mengatakan telah meriwayatkan kepadaku Ali Bin Husain Asyad Abadi dari Jabir bin Ju’fi, ia mengatakan telah berkata Abu Ja’far,: “Apakah cukup yang menjadi syiah dengan hanya mengatakan cinta kepada Ahlulbait? Imam menjawab, “Demi Allah , tiada lain Syiah kami adalah mereka yang bertakwa kepada Allah dan mentaati-Nya,  Mereka hanya dikenal dengan ketawadhuan,  kekhusyu’an, menunaikan amanat, dan banyak berdzikir kepada Allah, shaum, shalat, berbuat baik kepada orang tua, baik kepada tetangga yang miskin, yang fakir, yang punya hutang,  anak-anak yatim, jujur, membaca Quran,  menjaga lisan kecuali dengan perkataan yang baik, Orang-orang syiah adalah amanah bagi para keluarga mereka”.  (more…)
Iklan
 

10 wasiat Fatimah Az Zahra

Filed under: artikel bebas — haidarrein @ 3:56 am

Maka Allah jadikan keimanan sebagai penyuci kalian dari syirik. (A’yan as-Syi’ah)
Dan (Allah jadikan) shalat sebagai pembersih bagi kamu dari sifat sombong. (A’yan as-Syi’ah)
Dan (Allah jadikan) zakat sebagai penyucian diri dan demi pengembangan rezeki. (A’yan as-Syi’ah)
Dan (Allah jadikan) puasa sebagai pengokoh keikhlasan. (A’yan as-Syi’ah)
Dan (Allah jadikan) haji sebagai penegak agama. (A’yan as-Syi’ah)
Serta menjadikan keadilan sebagai keteraturan dan ketenangan untuk hati. (A’yan as-Syi’ah)
Dan (Allah jadikan) ketaatan kepada kita (Ahlul-Bayt AS) sebagai peraturan dalam agama, dan keimamahan kita sebagai pengaman dari perpecahan. (A’yan as-Syi’ah)
Dan (Allah jadikan) jihad sebagai kemuliaan dalam Islam dan sebagai kehinaan bagi kekafiran dan kemunafikan. (A’yan as-Syi’ah)
Dan (Allah jadikan) kesabaran sebagai pembantu seseorang dalam meraih pahala. (A’yan as-Syi’ah)
Dan (Allah jadikan) amar ma’ruf (menyuruh dalam kebaikan) dan nahi mungkar (mencegah kejahatan) sebagai kebaikan untuk masyarakat umum. (A’yan as-Syi’ah)