DARI CAHAYA KEPADA BIDADARI

Maka… berserakanlah keping bintang bercahaya di hamparan hidupmu

PERKEMBANGAN MAHZAB DUA BELAS IMAM Mei 4, 2007

Filed under: Ja'fari — haidarrein @ 6:28 am

twelve-caliphs.jpg

 Perkembangan pesat Mazhab Dua Belas Imam

Selama masa keimaman Ja’far ash-Shadiq inilah, mazhab Syi’ah Dua Belas Imam atau dikenal juga Imamiah mengalami kesempatan yang lebih besar dan iklim yang menguntungkan baginya untuk mengembangkan ajaran-ajaran agama. Ini dimungkinkan akibat pergolakan di berbagai negeri Islam, terutama bangkitnya kaum Muswaddah untuk menggulingkan kekhalifahan Bani Umayyah, dan perang berdarah yang akhirnya membawa keruntuhan dan kemusnahan Bani Umayyah. Kesempatan yang lebih besar bagi ajaran Syi’ah juga merupakan hasil dari landasan yang menguntungkan, yang diciptakan Imam ke-5 selama 20 tahun masa keimamannya melalui pengembangan ajaran Islam yang benar dan pengetahuan Ahlul Bait. Sampai sekarang pun mazhab Syi’ah Imamiah juga dikenal dengan mazhab Ja’fari

(more…)

Iklan
 

IMAM PARA “IMAM” April 26, 2007

Filed under: Ja'fari — haidarrein @ 7:41 am

Aku meminta izin untuk bertemu dengan Imam Ja’far Ash-Shadiq,” begitu Abu Hanifah memulai kisahnya, “tetapi ia tidak memperkenankanku. Kebetulan datanglah rombongan orang Kufah meminta izin, dan aku pun masuk bersama mereka. (more…)

 

IMAM JA’FAR : pengenalan ringkas Maret 30, 2007

Filed under: Ja'fari — haidarrein @ 1:14 pm

Imam Jaf’ar al-Sadiq AS: Satu Pengenalan Ringkas

Imam Ja’far al-Sadiq AS adalah putera kepada Imam Muhammad ibn Ali AS. Imam Ja’far al-Sadiq AS lahir pada 17 Rabiul Awwal tahun 83 Hijrah iaitu pada zaman pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Ibu kepada Imam Ja’far al-Sadiq AS ialah Fatimah puteri kepada al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar. Beliau AS merupakan anak sulung kepada Imam Muhammad al-Baqir AS. Saudara seibunya ialah Abdullah ibn Muhammad AS. (more…)
 

Riwayat hidup : Imam Ja’far Ash Shadiq as

Filed under: Ja'fari — haidarrein @ 1:12 pm

Imam Ja’far Ash-Shadiq as

Nama : Ja’far

Gelar : Ash-Shadiq

Jlillikan : Abu Abdillah

Ayah : Muhammad al-Baqir

lbu : Fatimah

Tcmpat/Tgl Lahir : Madinah, Senin 17 Rabiul Awal 83 H.

Hari/Tgl Wafat : 25 Syawal 148 H.

Umur : 65 Tahun

Sebab Kematian : Diracun Manshur al-Dawaliki

Makam : Baqi’, Madinah

Jumlah Anak : 10 orang; 7 laki-laki, 3 perempuan

Anak Laki-laki : Ismail, Abdullah, al-Afthah, Musa al-Kadzim, Ishaq, Muhammad al-Dhibbaja, Abbas, Ali

Anak Perempuan : Fatimah, Asma, Ummu Farwah (more…)

 

PERKEMBANGAN ISLAM LEWAT IMAM JA’FAR

Filed under: Ja'fari — haidarrein @ 1:09 pm

Imam Ja’far Ash-Shadiq a.s.
a. Biografi Singkat Imam Ja’far Ash-Shadiq a.s.
Imam Ja’far Ash-Shadiq a.s. dilahirkan di Madinah pada tanggal 17 Rabi’ul Awal 83 H. Ayahnya adalah Imam Muhammad Baqir a.s. dan ibunya adalah Ummu Farwah binti Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar.

Namanya adalah Ja’far, julukannya adalah Ash-Shadiq dan panggilannya adalah Abu Abdillah. (more…)