DARI CAHAYA KEPADA BIDADARI

Maka… berserakanlah keping bintang bercahaya di hamparan hidupmu

Pesan Ayatullah Al Uzma Fazel Lankarani 2 Juni 18, 2007

Filed under: Marja Ayatullah Al Uzma Fazel Al-Lankarani — haidarrein @ 3:41 am

Pesan Marja’ Agung Mazhab Syi’ah Ayatullah Al-‘Uzhma Fadhil Lankarani sehubungan dengan Perusakan Kembali Haram Samira’

Tangan kotor kaum fanatik dan imperialisme kembali menciptakan musibah besar dan membuat kita muslimin dan seluruh pengikut mazhab Syi’ah berduka. Penghinaan dan perusakan dua makam suci di Samira’ yang terjadi kembali dalam rentang waktu yang sangat pendek menghikayatkan betapa dalamnya permusuhan yang dimiliki oleh musuh-musuh Islam. Tidak diragukan lagi bahwa seluruh tindakan itu terlaksana atas rekayasa Amerika dan seluruh kaum imperialis dengan prakarsai oleh Zinonisme. Bagi mereka yang tahu masalah sudah jelas bahwa Wahabisme beserta seluruh sekte-sekte Islam lain (yang berkepentingan) berada di luar Islam dan terlahirkan dari kekafiran dan kaum Yahudi. Mereka tidak memiliki filsafah kehidupan kecuali menentang Islam dan Al-Qur’an dan menciptakan perpecahan di kalangan muslimin. Kelompok ini tidak hanya ingin menghancurkan seluruh simbol suci mazhab Syi’ah, tetapi bertujuan untuk membumihangsukan seluruh simbol suci Islam, termasuk makam suci Rasulullah saw. Pada suatu hari, mereka juga akan membidik Al-Qur’an dan Ka’bah. Sangat disayangkan sekali, pada peristiwa sebelumnya, dunia Islam tidak menunjukkan reaksi yang fundamental. Jika seluruh negara Islam dan para ulama Islam menunjukkan reaksi yang serius, pada hari ini kaum musyrik yang bertopeng tauhid ini tidak akan berani bertindak demikian. Sembari memelihara persatuan dan ketenangan situasi, seluruh muslimin dan para pengikut mazhab Syi’ah harus mencari solusi fundamental untuk membuang anak haram (Wahabisme) ini. (more…)

Iklan
 

Pesan Ayatullah Al Uzma Fazel Lankarani 1

Filed under: Marja Ayatullah Al Uzma Fazel Al-Lankarani — haidarrein @ 2:59 am

مَا لابْنِ آدَمَ وَ الْفَخْرَ أَوَّلُهُ نُطْفَةٌ وَ آخِرُهُ جِيفَةٌ وَ لا يَرْزُقُ نَفْسَهُ وَ لا يَدْفَعُ حَتْفَهُ
Layakkah putra Adam berbangga diri, sementara asal mulanya adalah sperma (yang menjijikkan) dan akhirnya ia akan menjadi bangkai? Ia tidak dapat memberi rezeki pada dirinya dan tidak dapat menolak mara bahayanya!

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan kita, Muhammad, dan keluarga beliau yang suci, khususnya Ash-Shiddiqah Asy-Syahidah Fathimah Az-Zahra’ as. Dan semoga laknat Allah selalu tertimpakan atas para musuh mereka.

Hari-hari ini berhubungan dengan syahadah wanita terbesar Islam, Sayyidah Fathimah Az-Zahra’ as. Beliau adalah sebuah permata yang hakikat eksistensinya hingga sekarang masih belum terpecahkan secara benar dan jelas bagi para ulama sejati. Beliau diberi julukan Fathimah lantaran seluruh makhluk tidak akan pernah memahami hakikat eksistensinya.[vi] Beliau adalah sebuah wujud yang Rasulullah saw. dan Allah swt. menjadi murka lantaran kemurkaan beliau[vii] dan rida lantaran keridaan beliau. Beliau adalah sebuah hakikat yang merupakan tonggak Ahli Kisa’,[viii] dan di samping itu adalah tonggak utama Ahlul Bait as. dalam ayat Tathhir.[ix] Lantaran pancaran wujud beliaulah, Allah berkehendak menyucikan seluruh jenis kekotoran dari diri mereka. (more…)

 

BERITA DUKA CITA

Filed under: Marja Ayatullah Al Uzma Fazel Al-Lankarani — haidarrein @ 2:50 am

fazel-4.jpgfazel-3.jpgfazel-1.jpglankarani.jpg

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Inna Lillahi wa Inna ilah Raji’un
(Sesungguhnya kita hanyalah milik Allah dan hanya kepada Allahlah kita akan kembali)

Pada hari syahadah Sayyidah Fathimah Az-Zahra’ as. yang menyebabkan seluruh kita tenggelam dalam kesedihan yang mendalam, roh marja’ agung dunia mazhab Syi’ah, pembela wilayah dan imamah yang tak tertandingi, mujahid yang kokoh dan tak kenal lelah, faqih dan ushuli masa kini, Ayatullah Al-‘Uzhma Haji Syaikh Muhammad Fadhil Lankarani ra., telah berpulang ke alam malakut yang maha tinggi. Dengan ini, seluruh umat Islam dan para pengikut mazhab Ahlul Bait as., khususnya para mukalid beliau, tenggelam dalam kedukaan dan kesedihan yang dalam. Kami mengucapkan belasungkawa kepada Wali Allah Teragung, Imam Mahdi afs., dan seluruh hawzah ilmiah atas musibah besar ini.

Ya Allah, mudahkanlah kita menerima musibah besar ini dan anugerahkanlah kesbaran dan pahala kepada kita semua kita.

Kantor Ayatullah Al-‘Uzhma Fadhil Lankarani ra.

 

AKIDAH Mei 2, 2007

Filed under: Marja Ayatullah Al Uzma Fazel Al-Lankarani — haidarrein @ 11:15 am

TAUHID

Tauhid termasuk rukun pertama dari Ushuluddin. Tauhid adalah meyakini bahwa Tuhan semesta alam adalah Esa. Ia tidak tersusun dari bagian dan sifat-sifat(-Nya).

Kami akan menyebutkan sebagian argumentasi mengenai hal ini.

Ketika kita memperhatikan seluruh makhluk yang berada di alam semesta ini, kita akan memahami bahwa di dalamnya terdapat sebuah keteraturan khusus yang mendominasinya. Meskipun di antara spisies makhluk tersebut terdapat perbedaan dan kontradiksi yang nyata, serta memiliki perbedaan dalam segi kualitas dan kuantitas, akan tetapi mereka semua saling memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, layaknya anggota badan, dan diatur oleh satu sistem dan undang-undang. (more…)

 

Riwayat hidup singkat Ayatullah Fadhil Lankarani April 26, 2007

Filed under: Marja Ayatullah Al Uzma Fazel Al-Lankarani — haidarrein @ 8:56 am

Ayatullah Al-Uzhma Syeikh Muhammad Fadhil Lankarani

Beliau adalah seorang faqih yang masyhur di kota Qom
yang kini sibuk mengajar pelajaran fiqih pada jenjang Bahtsul Kharij.

   http://www.islamcpo.com/islam/fazel
   fazel@islamcpo.com
BIOGRAFI
Beliau lahir di kota Qom pada tahun 1349 H./1931. Ayah beliau, Ayatullah Fadhil Lankarani, adalah seorang  ulama dan guru besar di hauzah ilmiyah Qom.Setelah menamatkan pendidikan sekolah dasarnya pada usia 13 tahun, beliau melanjutkan studi di hauzah ilmiyah Qom. Dan dalam tempo 6 tahun beliau merampungkan pendidikan mukadimah dan menengahnya (Suthuh). Kemudian, pada usia 19 tahun beliau memasuki pelajaran Bahtsul Kharij fiqih dan ushul fiqih argumentatif (istidlali). Ketika itu rekan diskusi beliau adalah Ayatullah Syahid Sayid Musthafa Khomeini.

Beliau juga berguru kepada Ayatullah Burujerdi dalam pelajaran Bahtsul Kharij fiqih dan ushul fiqih selama 11 tahun dan selama 9 tahun mengikuti pelajaran yang diberikan oleh Imam Khomeini. Di samping itu, beliau juga aktif mengikuti pelajaran filsafat dan tafsir Allamah Thabathaba’i. Beliau telah meraih derajat ijtihad sebelum berusia tiga puluh tahun. Ijtihad beliau ini diakui oleh Ayatullah Al-Uzhma Burujerdi.

Setelah kemenangan revolusi Islam, beliau terpilih sebagai anggota Dewan Ahli (Majlis Khobregan) dalam memilih Pemimpin Revolusi. Ayatullah Muhammad Fadhil Lankarani pernah menjadi ketua Dewan Pimpinan Hauzah Ilmiah Qom selama 10 tahun.

Hingga kini beliau telah lebih dari 25 tahun aktif mengajar Bahtsul Kharij fiqih dan ushul fiqih. Di samping sibuk mengajar dan mendidik para pelajar agama, beliau pun banyak menulis buku.

 

Ayatullah Fazel Lankarani

Filed under: Marja Ayatullah Al Uzma Fazel Al-Lankarani — haidarrein @ 8:50 am

Biografi Ringkas Marja’ Syi’ah Ayatullah Al-‘Uzhma Haji Syeikh Muhammad Fadhil Al-Lankarani

Kelahiran

Beliau dilahirkan pada tahun 1913 M. di kota suci Qom. Ayah beliau, Almarhum Ayatullah Fadhil al-Lankarani adalah salah seorang guru dan ulama besar di Hauzah Ilmiah Qom, dan ibu beliau adalah salah seorang keturunan Rasulullah saw yang agung yang dikenal dengan silsilah Mubarqi’. (more…)